Toshiba Daiseikai 8

Det ska vara enkelt att spara pengar

I och med minskat energianvändande blir du mindre beroende av energi och därmed också mindre sårbar för prishöjningar från elbolagen.

Det ska vara enkelt med klimatkomfort

Daiseikai 8 är en av marknadens tystaste vid alla driftvarvtal, i synnerhet de varvtal som används under svenska förhållanden. Daiseikais ljudnivå är från endast 20 dB(A). Daiseikai 8 har en av marknadens bästa verkningsgrad både vad gäller värmning och kylning. Vilket ger högsta energiklass, A+++

3D-luftflöde ger möjlighet att blanda den utkommande luften på sex olika sätt.
Luftfiltreringsfunktionen fräschar upp luften och gör rumsluften hälsosammare.
Plasma-jon-filtrets negativt laddade joner eliminerarföroreningar i luften.  Dessutom avlägsnar kondensvattnet de föroreningar från värmeelementet som filtren inte filtrerar bort.
Värmeelementen har en vattenavstötande yta.

Två timerfunktioner: Daiseikai 8 har veckotimer med 7 inställnings-möjligheter och dagtimer med 4 inställningsmöjligheter.
Genom att använda underhållsvärme kan man hålla inomhustemperaturen på 8 grader för att hålla fritidshuset frostfritt på vintern.
Fjärrkontrollen är användarvänlig och elegant, med en stor LCDskärm med kraftfull bakgrundsbelysning.
Toshiba Daiseikai kan också styras via smarttelefon.*

  • Tillvalsutrustning

Under varma sommardagar kan värmepumpen användas för luftkonditionering.

Utedelen anpassar sig efter kraven som det svenska vädret ställer. Om den oberäkneliga svenska vintern slår
till med extremväder kan man med Daiseikai 8 välja att manuellt avfrosta utedelen med en enkel knapptryckning
på fjärrkontrollen.
Tack vare ett element i botten på utedelen bildas ingen is och värmefunktionen kan garanteras.
Daiseikai 8 arbetar kontinuerligt utan driftstopp.

Tack vare innedelens fläktfunktion kan värme som alstras av ugnen, brasan eller spishällen cirkuleras till
ett större område.
Utedelen stängs av automatiskt när en värmekälla producerar tillräckligt mycket värme, medan innedelens fläkt ser till att värmen sprids till ett större område.
På detta sätt uppnås maximal komfort och energibesparing i hela huset.

Ladda ner produktblad