Solvärme

Redan i mars kan solvärme börja förse våra bostäder med varmvatten, och  från maj till september kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen. Ett  bra solvärmesystem kan under ett år sörja för cirka 50 procent av varmvattnet  och 10–20 procent av uppvärmningen. För en normalvilla är detta cirka 25–30 procent av energibehovet under ett år.
Kontakta oss för mer information.