Mitsubishi Hyper Inverter

Värmepumpen som är perfekt för det lilla huset eller fritidshuset

En av marknadens hetaste luftvärmepump med underhållsvärme +10°C

- Underhållsvärme +10°C
- Ultratyst drift från 21 dBa
- Automatisk fläktstyrning i förhållande till värme- eller kylbehov och kompressorvarvtal
- Elektronisk expansionsventil
- Självdiagnos med tolv olika funktioner för felindikering
- Styrning av avfrostning med villkor från utetemperatur, förångningstemperatur samt antal stopp-/startperioder
- Automatisk återstart efter strömavbrott
- Nordisk modell för låg utomhustemperatur

Kyleffekt angiven vid utomhustemperatur +35°C. Rumstemperatur +27°C, Rf 50%.
Värmeeffekt angiven vid utomhustemperatur +7°C, Rf 90%. Rumstemperatur +20°C.

Högsta värmefaktorn (COP)
En ny högeffektiv DC-kompressor av twin-rotarytyp i kombination
med hyperoptimering av styrprogrammet för alla ingående
komponenter såsom kompressor, fläktar och den elektroniska
expansionsventilen, samt uppdimensionering av värmeväxlarytan
och ökat luftflöde genom innedelen (kondensorn) har dramatiskt
ökat värmefaktorn (COP) till rekordhöga 5,56 (SRK/SRC-
20ZJX-SA) respektive 5,26 (SRK/SRC-25ZJX-SA).

Ladda ned produktblad